Polityka prywatności

1. Na podst. art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Państwa Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez Karolina Łaskawiec Kosmetologia, ul. Piłsudskiego 33, info@laskawiec-kosmetologia.pl, jest niezbędne do wykonywania umowy o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu itd.

2. Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez Karolina Łaskawiec Kosmetologia w celach związanych z działalnością firmy, w tym:
— zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z działalnością firmy,
— wykonania samej usługi ,
— kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,
— marketingu własnego np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych przez Karolina Łaskawiec Kosmetologia – drogą mailową (w tym w postaci newsletterów) lub sms’ami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych.

3. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.

4. Dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail i nazwa usługi, z której korzysta / będzie korzystać Klient są przetwarzane w celach związanych z działalnością Karolina Łaskawiec Kosmetologia, w tym w zakresie opisanym powyżej. Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio klient zawarł umowę o wykonanie usługi. Jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora.

5. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6 ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia – na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług Karolina Łaskawiec Kosmetologia.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ww. informacjami oraz je zrozumiałam/łem i wyrażam na powyższe zgodę.

W naszym salonie kosmetycznym Łaskawiec Kosmetologia masz możliwość platności gotówką, za pomocą karty kredytowej lub debetowej, zbliżeniowo, za pomocą funkcji blik oraz możesz skorzystać z naszych wyjątkowych usług na raty.

Płatności kartą

Płatność na raty